Výpočet povrchu tela v metroch štvorcových - ako na to?

Výpočet povrchu tela v metroch štvorcových - ako na to?

Nepochybujeme, že v športovej praxi ste sa už stretli s dávkovaním doplnkov výživy, ktoré zohľadňuje telesnú hmotnosť športovca. Nie je nič výnimočné, ak výrobca doplnkovej výživy uvedie, že z daného doplnku výživy sa majú aplikovať 3 tobolky denne v prípade, že má športovec do 70kg, ak má do 90kg, sú to už 4 tobolky, pri hmotnosti nad 90kg 5 toboliek.
Je jasné, že výrobcovia hľadajú optimálne dávkovanie, ktoré by bolo minimálne (pochopiteľne, znamenalo by to, že pri zakúpení jedného balenia by mal športovec k dispozícii viac dávok) a zároveň efektívne. Pravdou ale je, že najefektívnejší spôsob dávkovania si každý športovec môže určiť z prepočtu účinnej dávky na kilogram telesnej hmotnosti (napríklad, je známe, že v prípade karnitínu efektívna celodenná dávka dosahuje 1 g na 10-15 kg hmotnosti).

Obdobný postup výpočtu veľkosti účinnej dávky sa využíva aj v medicíne, kde sa môžete stretnúť aj s dávkovaním na meter štvorcový telesného povrchu (napr. v prípade liečby nedostatočného vzrastu pomocou rastového hormónu). Otázkou ale je, ako sa vypočítava povrch tela. Odpoveď je jednoduchá – podľa kalkulačného vzorca (vzorcov), ktorých je niekoľko:

1. kalkulačný vzorec
S ... povrch tela
h ... telesnú výšku (v metroch)
w ... hmotnosť tela (v kilogramoch)
S= 0,167 x (h x w)½

2. kalulačný vzorec (tzv. DuBoisov vzorec)
S ... povrch tela
h ... telesnú výšku (v centimetroch)
w ... hmotnosť tela (v kilogramoch)
S= (w0.425 x h0.725) x 0.007184

3. kalkulačný vzorec (tzv. Mostellerov vzorec)
S ... povrch tela
h ... telesnú výšku (v centimetroch)
w ... hmotnosť tela (v kilogramoch)
S= ([h x w]/ 3600)½

4. kalulačný vzorec (tzv. Haycockov vzorec)
S ... povrch tela
h ... telesnú výšku (v centimetroch)
w ... hmotnosť tela (v kilogramoch)
S= 0.024265 x h0.3964 x w0.5378 

5. kalkulačný vzorec (tzv. Gehan – Georgeov vzorec)
S ... povrch tela
h ... telesnú výšku (v centimetroch)
w ... hmotnosť tela (v kilogramoch)
S= 0.0235 x h0.42246 x w0.51456

6. kalkulačná tabuľka
spoj údaj o hmotnosti s údajom o výške, v strednom stĺpci odčítaj povrch tela