Veľký predsúťažný seminár už aj na Slovensku - v Činkárni Čambal

Veľký predsúťažný seminár už aj na Slovensku - v Činkárni Čambal

To, že ambíciou Činkárne Čambal - Petržalka je stať sa centrom bodybuilding-u a fitness na Slovensku sme na našich stránkach zverejnili niekoľkokrát. Kto bol v priestoroch Činkárne Čambal musel byť doslova ohúrený vybavením a hlavne rozsiahlosťou tohto kompexu, v ktorom je priestor aj pre realizáciu najnáročnejší edukačných projektov. Campov, kurzov, seminárov, prednášok.

"V Činkárni Čambal budeme v spolupráci so spoločnosťou FitnessŠkola s.r.o. a web stránkou FitnessTreneri.SK realizovať projekty primárne určené pre kondičných, ale aj súťažných priaznivcov bodybuilding-u a fitness.", povedal pre našu web stránku Marián ČAMBAL, jeden z majiteľov Činkárne Čambal - Petržalka. "So Saskiou CAKOCI a spoločnosťou FitnessŠkola s.r.o. sme sa dohodli na septembrovej realizácii projektu BikiniFitness Camp, Igor KOPČEK a stránka FitnessTreneri.SK sa organizačne a aj obsahovo podieľa navyše na pripravovaných celodňových edukačných seminároch, ktorých sa spoločne s Igorom budeme zúčastňovať buď ako hostia, alebo aj ako lektori."

Hostia: Adela ONDREJOVIČOVÁ, Karin ANTOVSKÁ, Michal KRIŽÁNEK, Roman VAVREČAN, Marián ČAMBAL, Igor KOPČEK

Seminar Cinkaren Cambal

"Samozrejme, našim cieľom je organizovať semináre a prednášky v Činkárni Čambal Petržalka pravidelne a tak prispieť k edukácii v našich športoch. Aj vďaka tomu, že priestor na nich budú mať aktuálne najlepší odborníci doma, ale aj v blízkom zahraničí (a aj významní hostia) verím, že nami organizované akcie si nájdu svojich priaznivcov. Dodám, že v jednaní sme s hlavným lektorom spoločnosti FitnessŠkola s.r.o. Milanom ČÍŽEKOM a tak je možné, že práve v Činkárni Čambal - Petržalka sa budú konať aj žiadané trénerské kurzy.", dodal Čambal.

Plány sú to nesporne ambiciózne a odštartujú už 18. augusta 2018, kedy sa v Činkárni Čambal Petržalka zrelizuje "Veľký predsúťažný seminár", určený pre súťažiacich, súťažiace, ale aj trénerky/trénerov. Lektorsky seminár zabezpečujú Lukáš ROUBÍK a spol. zo spoločnosti Institut Moderní Výživy (Lukáš je hlavným autorom aktuálnej knižnej novinky "Moderní výživa vo fitness a silových sportech").

Základné informácie o "Veľkom predsúťažnom seminári" v Činkárni Čambal

 • dátum konania ... 18. august 2018, od 13:00
 • miesto konania ... výuková časť Činkárne Čambal - Petržalka
 • lektori ... Lukáš ROUBÍK a spol. (Institut Moderní Výživy)
 • hostia ... Adéla ONDREJOVIČOVÁ (v Európe jasne najlepšia bodyfitnesska profesionálnej scény, Majstera Európy a Majsterka sveta; členka združenia Elite PRO Slovakia; trénerka); Karin ANTOVSKÁ (jediná absolútna Majsterka Európy a Majsterka sveta na Slovensku; trénerka);  členovia združenia Elite PRO Slovakia, TOP Bodybuilder-i našej scény Michal KRIŽÁNEK a Roman VAVREČAN; Marián ČAMBAL (TOP bodybuilder amatérskej, aj profesionálnej scény - IFBB Majster Európy, IFBB Majster sveta, víťaz Arnold Classic Europe, účastník Olympia Weekend-u atď., tréner TOP súťažiacich z amatérskej, ale aj profesionálne scény - bodybuilding, bikinifitness, men´s physique), Igor KOPČEK (lektor v projektoch BikiniFitness Camp a Trénerský kurz Milana Čížeka - FitnessŠkola; poradca, konzultant aj tréner pre TOP súťažiacich z amatérskej, ale aj profesionálnej scény - bodybuilding, bikinifitness, men´s physique)
 • vstupné ... ZDARMA - vďaka hlavnému partnerovi spoločnosti AMIX Nutrition, stránke www.FitnessTreneri.SK a majiteľom Činkárne Čambal - Petržalka; poznámka - účasť na seminári je limitovaná, záujemcovia preto musia kontaktovať Igora Kopčeka (igor.kopček@yahoo.com); semináru sa zúčastniť môžu iba tí, ktorým bude účasť potvrdená
 • predpokladaná doba trvania semináru ... 5-6 hodín
 • komu je seminár určený ... začínajúci, ale aj pokročilí súťažiaci/súťažiace (bez ohľadu na príslušnosť k federácii), ich tréneri/trénerky

Stručný obsah "Veľkého predsúťažného seminára" v Činkárni Čambal

 • prvá časť ... informačný chaos, tréningová metodika, výživové postupy a predsúťažná diéta (najčastejšie chyby v diéte - Metabolic damage, Cheat Days), záverečná fáza prípravy (sacharidová superkompenzácia a odvodnenie), suplementácia v príprave na súťaž, zakázané látky
 • druhá časť ... pózing a prezentácia na súťaži (správne prevedenie jednotlivých postojov, hodnotenie súťažiacich z pohľadu rozhodcov), ako sa správať na súťaži (najčastejšie chyby súťažiacich), praktická časť pre jednotlivé nominácie
 • diskusia ... s lektormi aj hosťami