Kurz pod záštitou FitnessŠkola - Funkčná sila s Kettlebell

Kurz pod záštitou FitnessŠkola - Funkčná sila s Kettlebell

Základné informácie

Názov edukačného kurzu ... Funkčná sila s Kettlebell
Dátum konania kurzu ...  24. november 2018 (sobota)
Miesto konania kurzu ... RadyActive, Trieda KVP1, Košice
Cieľová skupina ... rekreační cvičenci, tréneri
Prihláška na kurz ... nájdeš ju na oficiálnej stránke www.staraskolaslovensko.sk
Partneri ... edukačný kurz je organizovaný pod záštitou spoločnosti FitnessŠkola s.r.o.

Lektori - odborní garanti edukačného kurzu
Radovan GERGEĽ, Head Coach for RadyActive ... www.radyactive.sk
Michal LAKATOŠ, Head Coach for Kettlebell Training ... www.mojosobnytrener.sk

Michal LAKATOŠ: Kettlebell - ruská zbraň proti slabosti. Zbraň?

Áno, pomenoval som tento cvičebný nástroj zbraňou. A viem dobre prečo. Je rovnako nekompromisná, a rovnako účinná, ako zbraň. Práve cestujem na intenzívny kurz streľby z pištole, kde sa budem tri dni učiť pevným základom používania Glock-u 19 u profesionálov v Tactical Combat Academy (www.tca.sk). Už v minulosti som k sebe tieto dve zbrane (kettlebell a Glock) pripodobnil, keďže majú skutočne veľmi podobnú charakteristiku. Každá samozrejme na svojom bojisku.

Glock ako nekompromisná, blbuvzdorná, takmer bezúdržbová a hlavne spoľahlivá a účinná strelná zbraň proti obzvlášť nebezpečnému útoku agresora. Kettlebell ako nekompromisná, blbuvzdorná, takmer bezúdržbová a hlavne spoľahlivá a účinná “fitness” zbraň proti SLABOSTI, OBEZITE, SLABEJ KONDÍCII a nadmernému komfortu v našich životoch. Práve posledne menovaný komfort zodpovedným faktorom, ktorý týmto skrytým, zdravie a život ohrozujúcim “agresorom” dovolil, aby nad nami získali moc.

Účinná vs nebezpečná

Účinnosť zbrane ju robí samozrejme aj nebezpečnou a to ako pre protivníka, tak aj pre samotného užívateľa. Najmä ak ju neovláda profesionálne, minimálne s návykmi, zabezpečujúcimi jeho vlastnú ochranu. Len si predstavme ten masaker, keby neexistovali zákony, pravidlá, inštrukcie bezpečnej manipulácie a s takým Glockom by nám po uliciach vystrájali kadejakí yotuberi a dobrodruhovia. Nie že by sa to občas nestávalo - aj napriek zákonom a pravidlám.

TOP pravidlo dobrého trénera – nezraniť atléta v tréningu! Zabrániť zbytočným újmam na zdraví, či dokonca stratám na životoch nedokážeme so 100% istotou. No je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme ich eliminovali na minimum. Ako ale môžeme eliminovať újmu na zdraví (verím, že nie na životoch) desiatkám, či stovkám nevinných obetí trénerských (nezriedka bez licencie) dobrodruhov, ktorí s obľubou a s dobrým úmyslom využívajú kettlebell ako nástroj na zničenie* svojich klientov?
(*Zničenie - často používaný termín pre popis stavu cvičenca a indikáciu akože “dobrého” tréningu.)

Samotné používanie tohoto termínu v kontexte náročného tréningu nepovažujem za problém, ktorému sa treba venovať, ak ale nepredstavuje skutočný stav klienta, či jeho smerovanie. K tomuto reálnemu zničeniu (chrbtica, či iné časti pohybového aparátu) bohužiaľ dochádza až príliš často a to aj pod vedením trénerov. Asi sa zhodneme na tom, že nám príde príliš dramatická a zcestná predstava premotivovaných youtuberov, či iných dobrodruhov chaoticky pobehujúcich s nabitými Glockmi a, strieľajúcimi na všetko čo sa pohne.

Účel svätí prostriedky a účelom je to najviac cool instagramové video v okrese. Už tak dramatické ani zcestné nám ale neprídu desiatky videí, kde tak nekompromisnú, zbraň akou je kettlebell, dostanú do rúk nič netušiaci cvičenci, ktorí sú dokonca v skupine a bez kvalitnej inštruktáže hecovaní k výkonom pod vyššou intenzitou a v priebehu tréningu aj pod značnou únavou. Problémom je, že zatiaľ čo pri Glocku akýkoľvek zásah okamžite pocítiš, za cvičenie s kettlebell nesprávnou technikou ti chrbtica pošle faktúru s plnou úhradou často až neskôr. To bude pravdepodobne ten hlavný dôvod prečo nemáme pri cvičení taký rešpekt a dôraz na správnu techniku. Aspoň na úrovni bezpečnej, ak už nie efektívnej.

Efektívne a bezpečne vs pre efekt

Je teda len na nás, či chceme cvičiť naozaj efektívne a či nástroje ktoré k tomu využívame ovládame profesionálne. Ak sa snažíme naučiť bezpečnej a efektívnej technike z videí od často pochybných zdrojov, potom sa pokúšame o nemožné a šetríme na nesprávnom mieste. To už ani nerozvíjam tému ako to dopadne, ak takto nadobudnuté nesprávne návyky chce tréner učiť ďalej svojich zverencov.

Toto už nie len šarlatánstvo ale priamo hazard. Učíme sa celý život Tento článok nie je namierený proti trénerom, ktorí nezvolili v minulosti najlepší spôsob výučby, či vedenia týchto tréningov a už vôbec nie proti ich cvičencom. Väčšinou sú to skutočne chyby, ktoré nie sú úmyselné a rozumní tréneri ich radi odstránia ak im niekto ukáže správnu cestu. Článok je určený pre nich a v ich prospech. Je adresovaný všetkým, ktorí si uvedomujú že tento skvelý nástroj neovládajú a záleží im na svojom zdraví a zdraví svojich klientov viac ako na vlastnom egu.

Stará Škola Slovensko - Funkčná sila s Kettlebell

Spolu s mojim kolegom Head Coach-om RadyActive, Radovanom Gergeľom sme v rámci nášho spoločného projektu www.staraskolaslovensko.sk v predmete Funkčná Sila s Kettlebell vyškolili cca 170 rekreačných cvičencov, športovcov a trénerov. Všetci dostali teoretický základ nevyhnutný pre správne pochopenie základných cvikov s kettlebell, mechanizmus vzniku zranení (všeobecne pri cvičení), prierez vedeckých štúdií venovaných preberaným cvikom, ich prenos do zlepšenia zdravotného stavu, či priamy, alebo nepriamy prenos do zlepšenia iných športových disciplín, praktické cvičenia a výuka základných cvikov s kettlebell. Tréneri získali navyše pravidlá bezpečnej inštruktáže klientov a správnu postupnosť pri výuke jednotlivých cvikov s kettlebell. Ovládať, nie iba absolvovať Špecialitou nášho kurzu sú osobné a online konzultácie, ktoré nasledujú po ukončení kurzu.

Kurz je uzavretý až po absolvovaní niekoľkých takýchto konzultácií, ktorých cieľom je ďalšie vyladenie techniky cvikov. Kurz sa definitívne uzavrie až po preskúšaní účastníka, ktorý musí predviesť prakticky cviky v takej technickej úrovni, aby mohli byť použité v tréningu a zaťažené váhou alebo intenzitou. Až po úspešnom preskúšaní dostáva účastník náš certifikát. Je to teda jeden z mála certifikátov, ktorý má hodnotu, akú by mal mať každý certifikát. Ak ho vlastníš, znamená to že OVLÁDAŠ, NIE ŽE SI ABSOLVOVAL.