Reklama

FitnessTréneri.SK - reklama

Občianske združenie IFBB Fitness Akadémia Slovensko (majiteľ a prevádzkovateľ web stránky FitnessTreneri.sk - jej cieľom je prinášať priaznivcom fitness, kulturistiky, športových aktivít, začiatočníkom aj vyspelým športovcom akejkoľkoľvek úrovne informácie o fitness tréningoch, fitness cvikoch, výžive, doplnkoch výživy ako proteín, kreatín, anabolizanty, aminokyseliny, spaľovače tukov atď. vo forme článkov aj videoklipov) ponúka potencionálnym reklamným partnerom tieto základné reklamné formáty:

 • PR článok .................... reklamný článok v prospech reklamného partner
 • Bannerová reklama ..... right banner (pravá strana web stránky) - pozícia 1, pozícia 2, pozícia 3
 • Bannerová reklama ..... footer banner (spodná časť web stránky, pod každým článkom)
 • Branding reklama ........ pozadie stránky
 • Reklamný partner ........ reklamná kampaň za zvýhodnenú cenu

PR článok

Reklamný článok je textový reklamný formát, ktorý slúži na spropagovanie výrobku, služby, alebo predmetu činnosti reklamného partnera. Text v maximálnom rozsahu 2x A4 (normostrana) môže byť doplnený o fotografie alebo videoklipy, môže obsahovať aj aktívne linky na cieľovú stránku podľa výberu reklamného partnera. PR článok bude umiestnený do niektorej z podkategórií web stránky www.FitnessTreneri.sk podľa požiadaviek reklamného partnera
Cena:

 • 1x PR článok ........ 75€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku

Bannerová reklama - right banner

Dobre viditeľný reklamný bannerový formát, ktorý sa zobrazuje na pravej časti webu FitnessTreneri.sk na homepage, aj všetkých podstránkach webu (okrem úvodnej stránky sekcie Katalóg cvikov). Bannerový formát má tri pozície (horný, stredný, dolný) cena závisí od obsadenia - daná reklama sa môže objavovať na danej pozícii na všetkých stránkach webu, alebo iba na vybraných, presne zadefinovaných podstránkach.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1 (na jednu pozíciu je nasadený iba jeden partner)
Cena:

 • 1 mesiac, reklama na všetkých stránkach ....................................... 350€
 • 1 mesiac, reklama na homepage - titulnej stránke ......................... 175€
 • 1 mesiac, reklama na stránke kategórie - výpis článkov ................. 125€
 • 1 mesiac, reklama na stránke článok ............................................. 175€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny JPEG/GIF banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • Formát banneru ... výška 290pix x šírka 250 pix; maximálna veľkosť 50kB

Bannerová reklama - footer banner

Dobre viditeľný reklamný bannerový formát, ktorý sa zobrazuje pod každým článkom v danom časovom období.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1 (na jednu pozíciu je nasadený jeden partner)
Cena:

 • 1 mesiac ...... 350€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny JPEG banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • Formát banneru ... 880x250 pix; maximálne 100kB

Branding reklama - pozadie stránky

Branding reklama je neštandardný, najefektívnejší reklamný formát zobrazujúci sa ako pozadie stránky. Daný formát sa zobrazuje na homepage aj všetkých podstránkach web stránky.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1
Cena:

 • 1 mesiac ...... 1500€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá textovú a obrazovú časť reklamy, spracovanie je zahrnuté v cene

Reklamné kampane

V prípade, že máte záujem o spracovanie reklamných kampaní zrealizovaných na web stránke FitnessTrener.sk, kontaktujte nás prostredníctvom mailu igor.kopcek@yahoo.com

FitnessTreneri.sk - ako si objednať reklamu

V prípade, že máte záujem o využitie reklamného priestoru na web stránke FitnessTreneri.sk, kontaktujte nás telefonicky - Igor Kopček, +421 - 905 - 358 41, alebo prostredníctvom mailu igor.kopcek@yahoo.com