Trénerský kurz 1. stupeň - Bodybuilding a Fitness Inštruktor, Činkáreň Čambal

Trénerský kurz 1. stupeň - Bodybuilding a Fitness Inštruktor, Činkáreň Čambal

Svet športu ho/ju pozná pod rôznymi menami (je však pravdou, že mnohí ho/ju stále za šport nepovažujú). Pár príkladov?

 • testépítés ... Maďarsko
 • vucut gelistirme ... Turecko
 • atletičeskaja gymnastika ... Rusko
 • la musculation ... Francúzsko
 • musculascau ... Portugalsko
 • kehonrajennus ... Fínsko
 • fisicoculturismo ... Španielsko

Áno, reč je o bodybuildingu (názov bežne používaný predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách), ktorý sa v našich zemepisných šírkach presadil v ranných 60. rokoch 20. storočia pod menom kulturistika.

Kulturistika má už dávno za sebou detské roky a v súčasnosti práve ona (alebo ak chcete on - bodybuilding), predstavuje základ, z ktorého vychádzajú na prelome 20. a 21. storočia ako na bežiacom páse vznikajúce nové a nové súťažné nominácie, kategórie, disciplíny. Všetko, čo aspoň okrajovo súvisí s využitím silových tréningov z estetických dôvodov (tzn. posilňovanie, cieľom ktorého je špecifický rast svalovej hmoty a úprava proporcií - nie dosahovanie silového výkonu) má jasnú súvislosť s bodybuildingom, ktorého pomenovanie zaviedol do praxe ešte v roku 1903 Eugene SANDOW v knihe s rovnakým názvom - ten vznikol spojením dvoch jednoduchých anglických slov (s mnoho hovoriacim prekladom do slovenčiny):

 • body ... telo
 • building ... budova, budovať

Bodybuilding ... v našom ponímaní je zložitý a časovo náročný proces, v priebehu ktorého sa primárne dosahuje rast svalovej hmoty (hypertrofia), sekundárne aj jej tvarovanie do finálnej, očakávanej podoby (vďaka úbytku podkožného tuku) prostredníctvom:

 • cieleného využitia špecifického silového tréningu - napr. s využitím hmotnosti vlastného tela, expanderov a gumových pásov, jednoručných a veľkých činiek, špeciálnych strojov so záťažami atď.
 • špecifickej úpravy stravy - zvýšený príjem bielkovín a energetických zdrojov, v prípade potreby užívanie vhodných doplnkov výživy, vitamínov, minerálov atď.
 • dodržiavaním pravidelného režimu - počas ktorého sa dbá nielen na pravidelnosť v tréningu, ale aj na regeneráciu, dostatok spánku a aktívne formy odpočinok

Jedná sa teda o posilňovanie z estetických dôvodov, ktoré je doplnené o ďalšie podporné zložky. Vrcholom snaženia v bodybuildingu je (v prípade dosiahnutia stanoveného cieľa) súťaženie v niektorej z národných, alebo medzinárodných federácií, v súťažných nomináciách členených do hmotnostných a výškových kategórií, ktoré sa vzájomne odlišujú nielen názvom, ale aj hodnotiacimi kritériami. Príklady?
Okrem kulturistiky a klasickej kulturistiky muži súťažia aj v men´s physique, po ústupe ženskej kulturistiky do úzadia za stále populárnejšiu a jemnejšiu formu "bodybuildingu" môžeme považovať aj bikinifitness, ďalej bodyfitness, wellness fitness atď. - ich spoločným základom je silový tréning používaný na zmenu telesného vzhľadu a následné hodnotenie progresu v rozvoji svalovej hmoty, proporcií a estetiky tela podľa kritérií jasne definovaných v súťažných pravidlách.

Fitness ... v našom ponímaní je kondičná forma bodybuildingu (tzn. bez súťažných ambícií), prístupná pre verejnosť predovšetkým vďaka rozvoju spočiatku domácich a školských posilňovní, neskôr aj širokej siete verejných fitness centier. Je to takmer rovnako zložitý proces, pri ktorom cieľmi je tvarovanie, úprava telesných proporcií (tzn. opäť posilňovanie z estetických dôvodov), ale aj podpora zdravia, eliminácia dôsledkov starnutia a uchovanie si vitálnosti aj vo vyššom veku. Rast svalovej hmoty je iba sekundárnym dôvodom týchto aktivít.
Pri fitness sa stanovené ciele dosahujú vo výrazne kratšom čase, ako pri bodybuildingu, využívajú sa pri tom mnohé z overených bodybuilding postupov a techník.

Spoločnosť FitnessŠkola s.r.o. pripravila s pomocou lektorov a hostí pre priaznivcov bodybuildingu a fitness koncept kurzov, kempov a seminárov, po absolvovaní ktorých získajú ucelený komplex informácií využiteľných nielen pre svoj vlastný rozvoj, ale aj zvýšenie výkonnosti a následné dosiahnutie cieľov u klientov, ktorých môžu získavať v rámci následnej podnikateľskej činnosti.

Aktuálne máte k dispozícii tieto možnosti vzdelávania a zvyšovania si svojej kvalifikácie:

 • trénerský kurz ... Bodybuilding a fitness inštruktor - základná úroveň, 1. stupeň
 • trénerský kurz ... Bodybuilding a fitness inštruktor - vyššia úroveň, 2. stupeň
 • trénerský kurz ... Bodybuilding a fitness inštruktor - špecializácia na vybrané súťažné nominácie, 3. stupeň
 • odborný kemp ... BikiniFitness Camp

Bodybuilding a fitness inštruktor - základná úroveň, 1. stupeň ... 30. november až 2. december 2018

Základný trénerský kurz "Bodybuilding a fitness inštruktor" sa uskutoční v termíne od 30. novembra do 2. decembra 2018 v Činkárni Čambal - Petržalka a Milan ČÍŽEK, ako hlavný lektor vás na tento kurz pozýva aj so svojimi kolegami.
cena kurzu: 189,00€
bližšie informácie: cizekifbb@hotmail.com